solceller

Forovolatiska solcellsystem

Rådgivning, finansiering, installation, underhåll av dina solsystem i Stockholm Ett fotovoltaiskt system består alltid av en eller flera sammankopplade moduler. Antalet moduler bestämmer storleken på systemet. Utgångsmaterialet för produktion av en modul är vanligtvis kisel, som vidare bearbetas till enskilda solceller genom ett komplext arbetssystem. En solmodul består av en kombination av flera elektriskt anslutna solceller, glas och kompositer. Inramade eller utan ram bildar solmodulerna komponenter i ett fotovoltaiskt system. En annan variant för fotovoltaiska system tillhandahålls med tunnfilmteknologi, som kännetecknas av dess skikt, som endast ligger inom mikrometerområdet, som vanligtvis ångdeponeras på en bärare (t.ex. glas). De arkitektoniska designalternativen är mer olika. Typiska installationsalternativ för solcellssystem i Stockholm är vanligtvis tak på byggnader, fasader och öppna utrymmen. Om du behöver installation av solceller eller bara behöver prata om vad som skulle innebära att skaffa ett sådant system så finns det företag inom branschen av solceller i Malmö som gärna hjälper dig, oavsett vilket stadie du än befinner dig i. Det nätanslutna fotovoltaiska systemet Solcellernas celler genererar likström, som vanligtvis omvandlas till växelström i hushåll i en nätansluten växelriktare. Den solgenererade växelströmmen matas in i det offentliga nätet för det ansvariga energiförsörjningsföretaget och ersätts av förnybar energi. Sedan 2 januari 2010 finns det också möjlighet att konsumera den producerade elen. Fotovoltaiksystemet utanför nätet I regioner där det inte finns någon nätanslutning tillgänglig eller möjligheten till anslutning är mycket dyr kan fotovoltaiska system också producera el för direkt förbrukning. System utan nätanslutning används främst inom fritidsbranschen (trädgård, fritidshus och husbilar), men också i applikationer som automatiska räknare, trafikdirigering och övervakning. Ett annat stort användningsområde är elektrifiering av avlägsna regioner utan strömanslutning, som ofta är fallet i utvecklingsländerna. Det mesta av el som produceras här lagras av batterier och används sedan vid behov. Förutom det fotovoltaiska systemet garanterar smarta mätare – intelligenta elmätare – optimal samordning av elproduktion och förbrukning. Vi skulle gärna råda dig om att välja rätt solcellssystem för din plats Fotovoltaisk ellagring Solenergilagring möjliggör användning av elektricitet från ett solcellssystem även under dåliga bestrålningsförhållanden och särskilt på natten. Köp av el från det allmänna nätet minskas och egenförbrukningen ökade från 26-31% till 62-72%. Resultatet är en minskning av el som köps ifrån de vanliga elnätet och därmed större energiberoende. Ellagring för solcellssystem lindrar också belastningen på elnätet genom att behålla överskott av solenergi. Solenergilagring: teknik som används Det finns för närvarande två batteriteknologier som är särskilt lämpliga för energilagring. Blygel-teknik Fördelarna med bly gelteknologi ligger i pris-prestanda-förhållandet, den sofistikerade tekniken och enkel idrifttagning samt dess låga underhållsdrift. Litium-jon-teknik Fördelen med litiumjonteknologi är det stora antalet cykler (laddnings- och urladdningsprocesser) och deras urladdningsdjup. Den höga energitätheten och det resulterande reducerade utrymmesbehovet möjliggör också installation i trånga utrymmen. Ett litiumjonbatteri har också en längre livslängd än ett bly-gel-system.

Läs mer »