Byggställning

Arbeta säkert på höjden med en mobil ställning

Att arbeta säkert i höjd är ett måste om du arbetar på en mobil ställning. Men vad ska du vara uppmärksam på? I den här artikeln berättar vi de viktigaste sakerna om att arbeta säkert med en mobil ställning och lagstiftningen som infördes den 5 januari 2019. Arbeta säkert på höjden En mobil ställning kan användas flexibelt för att arbeta i höjd. De lätta materialen tillåter en smidig montering. Det är ett säkrare verktyg än en stege och en mobil ställning är också lätt att flytta. Felaktig användning innebär dock risker. En mobil ställning som inte är stabilt eller dåligt monterat kan kollapsa eller falla över. Något du helst inte vill tänka på. Risken för att falla spelar också en roll i säkerheten för byggnadsställningar. Se därför till att säkert arbete med en mobil ställning är ordentligt ordnat. Kontroll av mobil ställning Mobil ställning används både inomhus och utomhus och varierar i höjd från 3 m till 9 m (inuti) eller 13 m (utanför). Den europeiska standarden gäller för mobil ställning och standarden beskriver material, dimensioner, belastningssäkerhet och prestandakrav. Denna standard utgör därför grunden för att kontrollera om mobilställningen är i ordning och har konstruerats korrekt. Byggställningar köpta i Göteborg kan enkelt kontrolleras på Byggställningsexperten som finns i staden. Förresten måste du lämna kontrollen av en mobil ställning till en expert. Byggställning från Stockholm är oftast redan kontrollerad men det är bäst att vara på den säkra sidan, det finns experter som man kan kolla med för att helt säkert kunna kliva upp på ställningen. Den experten kontrollerar också om alla ställningsdokument är närvarande och i ordning. Detta gäller dokument som visar stabiliteten för den mobila ställningen, information om tillåten last, instruktioner för installations- och underhållsriktlinjer. På detta sätt kan du vara säker på att säkerhetskraven kring ställningen är garanterade. Arbeta med mobila ställningar: vad krävs enligt lag? Skyldigheterna för den tekniska konstruktionen och ställningsdokumenten beskrivs i arbetsvillkorsdekretet. I detta beslut fastställs också ett antal obligatoriska kurser. Det är ganska vanligt att endast specialutbildade personer får montera, demontera eller omvandla vissa specifika mobil ställning. Installera mobila ställningar på ett stabilt sätt En mobil ställning måste placeras på en plan yta. Underlagets bärförmåga är också viktigt. Därför måste du vidta några extra åtgärder för att säkerställa stabilitet på vissa platser, t.ex. nära utgrävningar. Detta kan till exempel göras med stålplattor eller stål U-profiler. En mobil ställning är också utrustat med stabilisatorer som säkerställer stabilitet. Andra aspekter som du måste ta hänsyn till i installationen är: – Närheten till luftledningar; – Förekomsten av utåtriktade dörrar eller fönster eller automatiskt solskydd; – Faran för kollision på byggarbetsplats eller andra fordon. Du kan hantera denna risk genom att avgränsa utrymmet runt den mobila ställningen och placera skyltar; – Vindkänsliga platser som hörn av en byggnad eller öppningar mellan byggnader. Att arbeta med högre vindhastigheter innebär trots allt extra fara. Det är därför viktigt att följa dessa rullande säkerhetsföreskrifter för rullning av byggnadsställningar och skapa en säker arbetsmiljö. Och glöm inte det nödvändiga fallskyddet.

Läs mer »