Admin

Upp till vilka temperaturer kan du måla?

Du kan måla utanför upp till 29 grader Celsius. Över 29 grader rekommenderar vi att inte måla längre. Färgen torkar sedan för snabbt och orsakar bubblor. Måla inte i strålande solsken över 24 grader, utan måla efter solen. Vilken temperatur är perfekt för utomhusmålning? Den bästa temperaturen för utomhusmålning är mellan 6 och 24 grader Celsius. Det är bäst att bearbeta färgen vid dessa temperaturer. Det är då enkelt att applicera och torka färgen. Du föredrar att måla ute mellan mars och november. Om du känner att de här med målning innehåller för många aspekter och att du varken har kunskap eller ork att utföra det så kan en målare i Stockholm kanske vara något för dig. Ovanstående siffrior är bara ett genomsnitt och gäller endast för de flesta grunder och toppbeläggningar. Naturligtvis finns det speciella lacker som du kan använda utanför dessa temperaturer, till exempel högglans yttre lack. Dessa yttre färger kan bearbetas upp till 40 grader. Perfekt på sommaren! Det är dock att föredra att måla när det är under 29 grader. Tips: ” Måla alltid efter solen.” Innan du målar, se till att träverket är torrt. Detta är vanligtvis inte fallet när det fortfarande finns dagg på det på morgonen. När det lovas en lagom varm dag (cirka 16 – 24 grader) kan du börja måla klockan 11:15 på morgonen. Fuktighet före målning I allmänhet kan du måla när fuktigheten är under 80%. Om det skulle vara mer än de så är ytan för fuktig och inte längre lämplig för målning. Du måste verkligen vänta ett tag för att börja måla. Du kan kontrollera dagens fuktighet på olika väder sidor på nätet. Hur kan jag måla i varmt väder? Målning vid en temperatur över 24 grader rekommenderas inte. Detta kan orsaka bubblor i målarfärgen. Om luft inte kan slippa ut från underlaget och fastnar under det färsk applicerade färgbeläggningen och luften värms upp, expanderar den och skapar luftbubblor. Om du anställer målare från Malmö så kan dem garantera att göra ett ordentligt jobb där luftbubblor inte kommer att vara något som du behöver oroa dig över. Färgen är inte orsaken till detta problem utan det är snarare förekomsten av luft i träet. Om detta händer kan det fortfarande repareras. Du låter allt torka väl och du kan lätt slipa den målade ramen med en svamp och sedan måla den igen. Se till att ramen inte utsätts för direkt solljus och om möjligt sätta på persienner i soligt väder. Eller ännu bättre; måla efter att solen gått ner! Hur kan jag måla i kallt väder? Du kan också måla när temperaturen är under 9 grader Celsius. Använd lackfärger som är snabbtorkade. Du bör dock inte använda den här typen av färg om det är kallare än 1 grader Celsius

Läs mer »

DJUP GEOTERMISK ENERGI FÖR BERGVÄRMEN

Djupa geotermiska prober Den djupa geotermiska sonden är ett slutet system för utvinning av geotermisk energi, som sträcker sig djupare än en sond som används i geotermisk energi nära ytan. Båda fungerar på liknande sätt, men den djupa geotermiska sonden når högre temperaturer, så att det vanligtvis inte behövs någon värmepump för uppvärmning. Den erhållna energin används direkt som värme. Även här finns alla möjliga värmeanvändningsalternativ tillgängliga, allt från processvärme för industri och handel vid höga temperaturer till jordbruksanvändning vid låga temperaturer. Värmeöverföringsytan med bergen motsvarar borrens area. Den möjliga uttagskraften är mellan 140 och 240 watt per meter borrdjup, vilket innebär några hundra kilowatt för en borrning av 1 900 till 2 900 meter. Det djupa geotermiska sondsystemet består av ett enda hål på över 390 till flera tusen meter. I det enklaste fallet installeras ett koaxialrör. En värmeöverföringsvätska cirkulerar i detta rör, som pumpas ner genom utloppets yttre ring, värms upp där och stiger sedan igen till ytan via ett tunnare, isolerat stigningsrör inuti hålet. Den omgivande berget används som värmeväxlare. Vatten (eventuellt med tillsatser) används huvudsakligen som värmeöverföringsmedium i sonderna. Koaxialröret används bland annat för bergvärme i Göteborg. Den termiska utsignalen från en djup geotermisk sond beror främst på geologiska gränsvillkor. Å ena sidan beskrivs temperaturen av den geotermiska gradienten, dvs den lokala temperaturen ökar med ökande djup. Å andra sidan från värmetransporten som sker ledande via berget långsamt eller konvektivt och därför relativt snabbt via grundvattnet. Tekniskt kan den maximala möjliga termiska effekten på ett system påverkas i sonden. Genom att använda stora värmepumpar kan effektutbytet ökas ytterligare vid låga utloppstemperaturer. Som ett alternativ till cirkulerande vatten som värmeöverföringsmedium kan sonder med så kallade direktförångare (värmerör) också användas. Antingen används en vätska med en motsvarande låg kokpunkt eller en blandning av exempelvis ammoniak och vatten som arbetsmedium. En sådan sond kan också drivas under tryck och sedan till exempel med koldioxid. Värmeledningar kan uppnå en signifikant högre uttagshastighet än konventionella sonder. Denna teknik används redan inom geotermisk energi, men är fortfarande i början av utvecklingen, i Göteborg så används detta redan på några få ställen. Bergvärmes varianten används även i Stockholm. Djupa geotermiska prober erbjuder möjligheten att använda befintliga och inte längre använda olje- och gasbrunnar, vilket minskar produktionskostnaderna. En sådan metod har använts t.ex. 1990 i Göteborg, där ett befintligt hål fördjupades till cirka 2 700 m och expanderades med en djup geotermisk sond. Cirka 320 kW termisk kraft har matats in i Göteborgs fjärrvärmenätverk sedan 1996. Fördelen med djupa geotermiska prober jämfört med öppna system är att det på grund av den slutna kretsen inte finns någon kontakt med grundvattnet och därför kan inget massutbyte med underjorden äga rum. Geokemiska processer som upplösning och mineralisering i det omgivande berget undviks helt. Dessutom är djupa geotermiska prober möjliga på vilken plats som helst eftersom de inte förlitar sig på naturliga termiska vattenresurser och inte är bundna till speciella geologiska strukturer. Det finns därför ingen upptäcktsrisk som med andra djupa geotermiska system.

Läs mer »

Takläggningsföretag

Att ha ett tak över huvudet är ett av de mänskliga grundläggande behoven. Men om taket är trasigt kommer vattenskador och isolerings problem att förstöra husets komfort och byggnadsstrukturen kommer att drabbas avsevärt. Detta kan också orsaka allvarliga säkerhetsproblem. Då måste en professionell takläggare i Malmö utföra nödvändigt reparationsarbete på taket så snabbt och så professionellt som möjligt. Som ett takläggningsföretag i Stockholm är vi naturligtvis allt där för dig om du skulle behöva vår hjälp. Därför kan du förvänta dig inte bara noggrant utförande av allt arbete i bästa kvalitet, utan också att det är ett snabbt slutfört takarbete. Naturligtvis är vi lika bekanta med kännetecknen för alla möjliga olika tak-former (t.ex. kaklat tak eller platt tak) som med de olika egenskaperna hos de material som ska installeras (t.ex. plåt, koppar eller kakel). Din takläggare i Stockholm … också för speciella krav! Vår specialitet som takföretag i Stockholm finns bevisat på några av våra kyrktorn, för att reparera kyrktak är också en av våra specialiteter. Detta är inte bara efterfrågat i Stockholm, utan även överallt där ett skadat tak måste täta igen snabbt, säkert och rent. Vi står för den högsta kvaliteten vid planering och implementering av allt takarbete, vi står för punktligt och noggrant byggarbete. Om du föredrar att förhindra att senare få ett akut fel på ditt tak så kan du ta våran takkontrolltjänst för att kolla så allt ser bra ut eller om det är något som faktiskt skulle behöva återgäldas. En sådan kontroll innefattar en kontroll av tätheten, värmeisoleringsegenskaperna och integriteten hos taket, takkonstruktionen och takfönstren på platta tak och gröna tak. Då kan du vara säker på att allt är okej. Eller så får du kännedom om ett befintligt handlingsbehov. Kaklat tak – helt enkelt ett blickfång för varje hus! Det klassiska tegeltaket har en lång tradition och dess estetik är svår att slå. När ett tegeltak är möjligt på grund av omständigheterna rekommenderar vi denna lösning. Ett tegeltak kräver en solid underkonstruktion. I samband med en täckning eller en ny täckning tittar vi noga på takkonstruktionen och rådgör husägaren när det gäller rätt val av tegelpannor, t.ex. tegelpannor gjorda på lera, skiffertegelpannor, glasade tegelpannor eller Medelhavsutseende tegelpannor, liksom deras läggning. I linje med vår filosofi lägger vi tegel från kända tillverkare som kan leverera bästa kvalitet. Inspektion och reparationer på det kaklade taket i Stockholm Om du vill tar vi också andra kriterier med i beräkningen när vi kontrollerar taket, till exempel värmeisoleringsegenskaperna. Naturligtvis installerar vi också snöskyddsanordningar och är glada att utrusta tak med andra anordningar också. Som en kompetent och erkänd specialist garanterar vi bästa kvalitet och efterlevnad av de överenskomna tidskraven. Erfarenhet av alla krav relaterade till takarbete, takläggare i Stockholm är det du borde vända dig till oavsett vilket problem du har med till tak.

Läs mer »

Hur lägger man golv?

Flytande eller permanent installerad, skruvad eller limmad platt, klickad eller fastklämd? Massivt trä eller färdig parkett kan läggas lika annorlunda som laminat. När det gäller laminat förökas framför allt den flytande läggningen. Ett laminatgolv klickas antingen löst ihop på en slagljudkudde eller golvelement med en så läggs en laminerad isoleringsplatta direkt. Tendensen att även limma ett laminatgolv beror främst på det skönare underlaget och den bättre värmeöverföringen från ett värmeavdrag. Det kanske känns som att de är en superkomplicerad läggning, men det behöver inte alltid vara så svårt faktiskt. Det brukar alltid finnas någon slags beskrivning som man får med i ordern. En beskrivning på vilka olika verktyg som kommer behövas samt hur du ska använda dem. Om detta inte hjälper dig och du känner att detta inte är ett jobb som du kommer orka mäkta med så finns det självklart massor med firmor som sysslar med golvläggning i Stockholm och golvläggning i Göteborg och alla andra ställen som inte är alldeles för litet. Låt någon av dessa göra jobbet åt dig så kan du njuta av ditt nylagda golv så snabbt som möjligt. Limning blir emellertid mer och mer populär, särskilt med trägolv. Medan parkett alltid har limmats i förr i tiden. Numera så kan man till och med pre-fabrikats golvskivor anslutas ordentligt till undergolvet. Alternativt kan fasta plankor också skruvas ihop, men kräver sedan ett balkskikt eller ett plant, skruvbart undergolv. När det gäller en understödskonstruktion ska en högre total konstruktion då tas med i beräkningen, men med fördelen att något kan rymmas här när det gäller isolering. Ju smalare, desto lägre är vibrationsbeteendet. En platt skruv-botten skulle vara en fördel i detta avseende. Tunna slagljudsmattor kan också placeras här. I allmänhet, om element är fast-limmade på underlaget, bildas inga luftlager mellan täckningen och undergolvet. Som ett resultat absorberas värmen från golvvärmen snabbare i materialet än med den flytande installationen och överförs till rummet. Till skillnad från flytande golv vibrerar inte limmade element. En ännu mindre känd metod är fixering av golvskivor med hjälp av klämskena eller med hjälp av plana limplattor. Vidhäftningsmaterialen säkerställer då att bitarna är i ett säkert, men ändå flexibelt läge (utrymme för expansion). Förberedelser och hantering kan då vara lite svårare för oerfarna användare, men att klicka på golvelementen är lätt igen. Enkel läggning Klicka tillsammans med någon är nu installationsmetoden nummer ett när det gäller att installera golvet. Perfekt för hyresgäster eller rum som kan behöva användas på olika sätt. limning Flerskiktsplankor kan också limmas. På detta sätt kan du också optimera fotoljudet och få ett vibrationsfritt golv. Limma fast golvskivor med tunga och spår: Det är viktigt (på grund av att de slår ihop) att distanskilar placeras runt väggarna. Placera sedan plankorna rad för rad i självhäftande bädden och kör dem samman utan fogar.

Läs mer »

Elektriker

Walters Volt drivs av den erfarna elektrikern Walter Ekström i Stockholm. Walter Ekström har arbetat som elektriker i 40 år! Så han har lång erfarenhet av installation, service och reparation av elektriska installationer av alla olika typer. Med den erfarenheten kan han hantera fel i både den gamla installationen som installationen av den moderna. Elektriker Walter Ekström Vår elektriker Walter Ekström utför verk från eget material, lägger mycket med uppmärksamhet på kvaliteten på de tjänster han tillhandahåller, liksom kvaliteten på de material som används för installation eller reparation av installationen. Elektriker Stockholm – fördelar: Driver ett legitimt företag Öppet 24 timmar om dygnet Han har lång erfarenhet, kunskap och kompetens Robust och effektiv Har rätt behörighet Alla fördelar med Walter Ekström vittnar om tillförlitlighet och kvalitet på de tjänster som han tillhandahåller. Elektriker laddar endast för den utförda tjänsten När du beställer tjänsten till elektrikern Walter Ekström behöver du inte oroa dig för att du ska betala för värderingen av tjänsten. Du betalar bara för det faktiska utförda arbetet. Detta är en rättvis lösning. Eftersom kunden då inte debiteras för extra kostnader. Den är också en garanti för att elektrikern kan hantera uppgiften perfekt. Tjänster som tillhandahålls av elektriker: Service av elektriska hushålls- och industrianläggningar Elektriska anslutningar Elektrisk växel Annonsskyltar – service och reparation Elektriska mätningar Mätningar av belysning och elinstallation Reparation av elfel Vi anländer till kunden inom en timme Elektriker Malmö – tillgänglig 24 timmar om dygnet Vi erbjuder en 24 timmars service. Vår elektriker är tillgänglig varje dag – inte bara från måndag till fredag, utan också på lördagar, söndagar och helgdagar. Elektriker från Stockholm justerar priserna på tjänsterna efter storleken på ordern samt graden av dess svårigheter. Vi erbjuder en garanti för våra tjänster. Elektriker Walter Ekström har erbjudit tjänster i flera år. Han har lång erfarenhet av att utföra energibiståndsarbete.

Läs mer »

Alla rörbrott är inte lätta att upptäcka

Även om det finns checklistor på hur du tar reda på om du har ett rörbrott i ditt hushåll så är dessa inte tillräckligt bra. Det finns en risk att det inte kommer att märkas på någon av dessa kontroller. Avloppsrör kan bäst undersökas med en högteknologisk kamera. Kamerakontrollen av avloppsrören gör det enkelt att hitta problem i rören. Eftersom bakom dina väggar och under dina golv gömmer en hel värld av VVS, som inget mänskligt öga lätt kan se eller höra. Inte alla rörbrott ger tydliga tecken på deras existens. Ofta är detta de dyraste rörbrott, eftersom oupptäckta skador sakta men stadigt försämras tills kostsamma reparationer förblir det sista alternativet. De kunniga rörspecialisterna erbjuder den bästa läckagedetekteringen. Genom att använda de senaste rörinspektionskamerorna kan rörmokare snabbt identifiera orsaken till en läcka, även om den inte är så lättsynlig. Oavsett hur bra vattnet är i att ta sig ut, är specialisterna ännu bättre på att stoppa det och peka tillbaka in i rörets hinder. Oavsett om din läcka är dold bakom dina murar, under dina golv, under din gräsmatta eller till och med under stenplattor eller asfalt så är ingen läcka för liten eller för väl dold att vi inte kunde hitta den med rörinspektionskameran. Slutat upp med att till gissa Tidigare har rörmokare behövt gissa var röret bryts hade brutits någonstans. För att generöst utsätta hela avloppsröret och hoppas på det bästa. Idag registrerar radiosändare på videokontrollkamera djupet och den exakta platsen för rör-skadorna och visar exakt var reparationer eller rengöring är nödvändig. Dina avloppsproblem löses utan dröjsmål och billigt. Ett enda samtal är allt du behöver göra för att rörbrottet ska kunna undersökas professionellt. Läckagedetektering använder den senaste tekniken och är en nödvändighet för att säkerställa att det finns en läcka i ditt avloppssystem. Rengöringspartnerna gör allt som behövs för att inspektera dina rör och avloppssystem och därigenom komma till botten av problemet. De tekniska experterna lokaliserar varje rörbrott genom den mest exakta elektroniska lokaliseringen. Med den mycket utvecklade kamerakontrollen kan även den minsta defekten i röret lokaliseras exakt och ta reda på var läckan kommer ifrån. Om du misstänker ett rörbrott krävs snabba åtgärder och professionell diagnos för att undvika allvarliga skador på din egendom. Ett samtal räcker. Med detta samtal inleder läckalokaliseringsspecialisterna en process som sparar onödiga kostnader och skador och snabbt ger dig tillbaka ditt inre lugn. Om du behöver professionell läckagedetektering i ditt hem, fastighet eller butik, tveka inte längre. Leta upp kontaktuppgifterna till den bästa rörinspektörerna i Stockholm och: Ring idag! Det är bäst att alltid vara på den säkra sidan när det kommer till sådana här saker eftersom det faktiskt funkar ganska effektivt för att undvika allvarliga problem.

Läs mer »

Black Friday

Jag är så otroligt trött på min brödrost. Trots att den jäveln har krånglat under lång tid så har jag vägrat köpa ny. Vet ni varför? Jo, därför att min pappa upprepar samma mantra för mig varje gång jag kritiserar den. Han påpekar det faktum att den minsann var väldigt dyr när den köptes. Vad spelar det egentligen för roll när den köptes 1993? Det är väl ändå tillräckligt gammalt för att gälla en brödrost? Eller har jag fel? Ja ja, jag och min svaga karaktär har ändå levt med brödrostens bottenlösa uselhet länge nu. Knappen som meddelar att brödet är klart gav upp för ungefär 6 år sedan. Den enda av de två rost-sidorna dog en stilla död för 2 år sedan. För en vecka sedan var det dags för den andre. Jag ringde farsan och sa att det var slut, nu skulle det äntligen vara över. Så, dags för brödrostjakt, och den nya ska hittas under årets Black Friday 2020. ”Vadå?” tänker vissa av er nu. ”Har du koll på vilka rabatter som ska inträffa på Black Friday redan innan det skett?”. Nej det har jag förstås inte. Men någon jäkla butik måste väl sälja av en högfunktionell brödrost för en schysst peng någon gång under dagen. Faktum är att jag funderade på att köpa en redan förra årets Black Friday. Då hittade jag flera bra sajter som sålde exakt den här varan. Det var så jag märkte att det har hänt mycket på brödrost-fronten sedan min nuvarande, nu döda, brödrost tillverkades. Om vi nu lämnar brödrosten åt sidan. Snacka om att man kan göra bra investeringar under Black Friday. Särskilt om man vet vilka sajter man ska leta på, och om man ser till att vara ute i tid. Det är verkligen fenomenala rabatter. De senaste åren har jag och min sambo suttit som klistrade vid skärmen när Black Friday inträffat. Det är inte bara bra för plånboken. Det är också någonting väldigt kul att ägna sig åt, tycker jag. Särskilt om det är något man har spanat på ett tag men känt att man inte riktigt haft pengar över för. Hur går era tankar inför Black Friday? Vad ska köpas?

Läs mer »

Jordarbeten med modern utrustning av certifierade människor

Behöver du en kranförare med maskiner och utrustning? Ska jordarbeten utföras nära Stockholm? Kaptenens Infrastruktur har varit det föredragna företaget för markarbeten i Stockholms-området under många år. Vi har ett team av specialister som dagligen hanterar alla aspekter av jordarbeten i Stockholm. Grundarbeten i Stockholm är därför ett yrke som ingår i vårt breda utbud av tjänster och vi har utfört i många år. Vårt sortiment av modern jordbearbetningsutrustning gör det möjligt för oss att ta på oss alla uppdrag. Vi erbjuder önskad utrustning för varje situation. Kvalitet är av största vikt vid utförandet av arbetet, från den första kontakten till och med den slutliga leveransen. Vi arbetar också på ett flexibelt och lösningsorienterat sätt. Vi är glada att lösa alla dina frågor och problem. Behöver du hjälp med jordarbeten nära Stockholm? Du kan utan problem rådfråga oss. Kunder Inom jordarbetet i Stockholm kan vi hjälpa dig med olika aktiviteter. Under åren har vi fått omfattande erfarenhet av projekt för följande kunder: • Vägarbete • Hydraulik • trädgårdsmästare • företag • privatpersoner Kännetecknande för vår metod är att implementeringen sker både med vår egen utrustning och med våra egna människor. Våra människor är i besittning av VCU och kan utföra en mängd olika jordarbeten i Stockholm. Vi är inte bara pålitliga och erbjuder kvalitet, utan vi svarar alltid på våra kunders önskemål. Vi uppmärksammar kunder och är medvetna om den senaste utvecklingen inom yrket. Kaptenens Infrastruktur är det bästa valet för markarbeten i Stockholm och det omgivande området. Hyra? Vill du hyra verktyg och maskiner för att utföra markarbeten i Malmö? Hos Kaptenens Infrastruktur kan du hyra olika grävningsredskap, mini-grävare och större grävmaskiner för att utföra de mest olika aktiviteterna. Från proffsen till gör-det-din-själv kan alla kontakta Kaptenens Infrastruktur. Verksamhet Vi utför ett brett utbud av aktiviteter inom markarbeten i Stockholm. Vill du ha mer information om aktiviteterna? Eller vill du anställa oss för jordbearbetning nära Stockholm? Tveka inte att kontakta oss. Vi ger råd utan någon som helst bindning och ger dig ett skräddarsytt erbjudande. Markarbeten Grundarbetet är ett yrke som tillhör vårt breda utbud av tjänster och vi har utfört det i många år. Kaptenens Infrastruktur erbjuder specialiserade markarbetare för vägbyggnad, hydraul-teknik, trädgårdsmästare, företag men också för privatpersoner. Behöver du en erfaren kranoperatör på kort sikt? På grund av vårt erbjudande Vi kan acceptera alla beställningar för modern jordbearbetningsutrustning. Vi erbjuder önskad utrustning för varje situation. Internt arbete Kännetecknande för vår metod är att implementeringen sker både med vår egen utrustning och med våra egna människor. Våra människor är i besittning av VCU och kan utföra en mängd olika jordarbeten. Vi garanterar korrekt och snabb implementering genom kombinationen av kvalificerade, erfarna jordarbetare och rätt verktyg. Uthyrning Alla typer av jordarbeten ingår i vårt omfattande utbud av tjänster. Vi hyr följande maskiner med drift: • Grävmaskiner • lastmaskiner • Minigrävare Oavsett om det gäller grävning av diken eller dammar, markarbeten för beläggning eller avlopp, så utför vi arbetet på ett sådant sätt att den vidare konstruktionen kan anslutas med

Läs mer »

Frågor gällande badrumsrenoveringen

Ett urval av frågor gällande badrumsrenoveringen. Från smutts till handikappanpassade badrum Kan jag använda toaletten under badrumsrenoveringen? Användningen av toaletten är begränsad endast för den period av arbete på toaletten systemet. Här beror därför användningen på exakt vad som händer under badrumsrenoveringen. Till exempel, om alla rör i badrummet förnyas, avbryts vattenförsörjningen. Beroende på byggarbetet kan detta ta en till två dagar. Ett alternativt badrum bör finnas tillgängligt, om möjligt, för ett sådant projekt. Byggnadsarbetet är dock optimerat för att ge dig så få omständigheter som behövs. Helst finns en andra toalett i huset, som kan användas under arbetet. Om så inte är fallet, arbetstagarna noga med att rensa toaletten för användning, om detta är möjligt. Har du inget vatten under hela byggfasen? Vattentillförseln kan justeras separat för badrummet. Så om vattentillförseln för badkaret eller diskbänken stängs, kan du vanligtvis fortsätta att använda vattenledningar i köket eller ett annat badrum. Detta är inte alltid fallet med gamla byggnader. Vid en första inspektion av badrummet, dock kommer vår expert att kunna utbilda dig om vad som väntar. Uppstår mycket smuts under renoveringen? I badrummet i sig är det knappast älskvärt att producera en stor mängd smuts under byggfasen. Våra hantverkare är dock utbildade för att hålla arbetsplatsen så ren som möjligt inom alla områden. I passager som hallen eller entrén kan det finnas mindre dammföroreningar, men utanför badrummet är detta begränsat. Vilka funktionsnedsättningar har jag att förvänta mig under renoveringen? Oavsett om det är ett omfattande byggprojekt eller bara en mindre badrumsrenovering finns det finns några saker som kommer att hända under renoveringsarbetet: Ibland inget vatten Ibland ingen el Toalettanvändning tillfälligt inte möjligt Duschar och bad tillfälligt inte möjligt Hur lång tid tar en badrumsrenovering? Av erfarenhet kan vi säga att en omfattande badrumsrenovering tar mellan sju och tio dagar. Detta gäller ett badrum i medelstorlek med en golvyta på cirka sju kvadratmeter. Byggtiden optimeras genom intelligent tidsstyrning och ett nära samarbete mellan alla inblandade parter. Eftersom vi arbetar med våra egna specialister kan vi täcka flera uppgifter samtidigt utan att ha ogynnsamma överlappningar. Erbjuder Ekenäs handinkappanpassade badrum? Tillgängliga badrum är ett område som blir mer och mer relevant. Våra experter och experter är bekanta med de särskilda kraven i de barriärfria badrummen. Huruvida endast en optimerad tillgänglighet bör skapas här, eller om badrummet också bör vara lämplig för användning med rullstol, spelar ingen roll. Förutom den grundläggande planeringen för badrummet, kan vi också hjälpa dig att hitta lämpliga badrumsmöbler och utrustning inför badrumsrenoveringen. Vilka är kraven för ett handikappanpassat badrum? Det finns ett antal områden där ett badrum kan göras hinder fritt. För rullstolsanvändning krävs ett smart arrangemang av handfat, toalett och badkar. Golvliknande duschar kan göras utan större ansträngning. Dessutom finns det detaljer som höj- och sänkbara tvättställ eller ledstänger. Även små badrum kan optimeras för tillgänglighet när det gäller sanitetsartiklar. Ett badkar med ingångsdörr eller tvättinslag med långa manöverspakar är bra exempel på detta. Om det är nödvändigt att förlänga dörrar för omvandlingen, arbetar vi också med förstklassiga

Läs mer »

FAQ om konsultmäklare

Under den senaste tiden har mina inlägg mer och mer kommit att handla om mitt arbete. Trots att jag från början kände att jag ville skilja bloggen från mitt vardagliga arbete har jag nu svängt. Kanske är det inte mer än rätt eftersom jag nu alltmer, de facto, har börjat arbeta med bloggen. Vad som är arbete och vad som är nöje är fråga om semantik och sånt sysslar inte jag med. Jag är konsultmäklare, och eftersom mina inlägg på detta område har blivit uppskattade planerar jag att fortsätta i samma takt. Så, vi har hittills hunnit gå igenom några olika aspekter av arbetet som konsultmäklare. Jag har, vid tre tillfällen, dokumenterat intervjuer med andra inom samma bransch. Dels med kollegor till mig, men också med konsultmäklare som är verksamma på andra firmor. Förra veckan körde jag en FAQ-inlägg där jag samlade de vanligaste frågorna som ni läsare har kommit med. Detta uppskattades mer än något annat inlägg hittills. Faktum är att inlägget om era frågor har genererat ungefär dubbelt så många frågor. Ett vinnande koncept när man skriver om konsultmäklare helt enkelt. Jag tänker att vi, även denna vecka, ska titta närmare på några av de frågor som kommit in. Here we go: ”Vad tjänar man som konsultmäklare?” Det är inte en särskilt svensk fråga, men å andra sidan är sådana frågor att vänta sig när man får vara anonym. Jag har däremot inte något emot lönerelaterade frågor. Som konsultmäklare kan man tjäna väldigt bra med pengar om man hamnar på rätt firma. Jag har haft turen att hamna på ett konsultföretag där man både utmanas av arbetsgivaren och belönas med en god lön. Exakt vilka pengar jag tjänar vill jag inte gå närmare in på! ”Vilka arbetstider har man som konsultmäklare?” Frågan går inte att svara generellt på. Det skiljer sig väldigt mycket från firma till firma och från person till person. Personligen tycker jag mycket om personligt ansvar, och därför passar flexibilitet i min roll. Jag arbetar hemifrån ibland. Jag börjar mellan 7 och 10 och går hem när jag känner att jag är färdig med mina uppgifter. Andra konsultmäklare arbetar mer efter bestämda scheman. Smaken är som baken! ”Vad är det bästa med att arbeta som konsultmäklare enligt dig?” Det absolut bästa med mitt arbete är att både utvecklas själv och se andra människor utvecklas. Jag har sett unga människor som gått från blyga och omotiverade till professionella yrkesproffs på bara några månader. När jag var yngre ville jag alltid bli lärare, och anledningen var just denna. Jag ville se hur mitt arbete kunde göra att människor utvecklades och blev bättre. Jag blev aldrig lärare, men som konsultmäklare känner jag att jag arbetar med någonting som helt klart ger mig liknande värde. Har ni några fler frågor om mitt arbete som konsultmäklare? Eller har ni kanske frågor om någon annan aspekt av mitt liv och/eller mitt jobb? Hör av er! Hörs snart igen!

Läs mer »